Webbhandeln ökar ständigt och fler och fler handlar både medicin, mat och kläder via nätet. Det är främst de äldre generationerna som vill handla i vanliga fysiska butiker medan de yngre generationerna föredrar att shoppa via nätet. Det handlar inte bara om att de yngre generationerna är mer bekväma i allmänhet utan det handlar om att man helt enkelt vet hur saker och ting fungerar och ser det enkla och positiva med näthandel.

Äldre generationer som inte har datorvana på samma sätt som de yngre har av förklarliga skäl svårare att sköta saker och ting via nätet medan de yngre tvärtom är ovana vid att inte göra det. All streaming, shopping och allt annat som sköts via nätet är för många av de äldre nymodigheter som är svåra att förstå och för vissa av de äldre är internet som koncept till och med svårt att greppa.

Att webbhandeln ökar ständigt är alltså ett faktum och med nya generationer som får datorvana redan från blöjåldern kommer det att fortsätta att öka och det vi ser idag är bara början på en alltmer webbaserad vardag.

Nya idéer

Med webbhandeln har det kommit en mängd nya idéer som vi tar för givet idag. Då utvecklingen sker rakt framför våra ögon så är det ibland svårt att inse hur mycket saker och ting förändrats bara på några år. Det är ofta det beskrivs som att vi som lever idag lever mitt i framtiden.

Då utvecklingen sker i så rask takt blir det naturligt att vi kräver mer och mer av vad som sker runt omkring oss. En dåligt gjord hemsida gör att vi inte känner tillit till företaget, en vanlig fysisk butik utan hemsida känns ålderdomlig och så vidare. Vi kräver att allt och alla är insatta i saker och ting som tidigare inte ansågs vara common knowledge. Vad som ingår i detta begrepp ändras såklart hela tiden, men det vi kräver idag gör att många äldre personer blir uteslutna då deras kunnande inte inbegriper den datorvana som krävs av de yngre generationerna.

De nya idéerna plockas i lyckade fall upp av äldre generationer som sitter på kunskap om företagande och som har möjlighet att investera i alla nya idéer som kommer från de yngre generationerna och då är samarbetet mellan olika generationer som bäst.

Samarbete mellan generationer

När de yngre innovatörerna kommer med idéer till de äldre generationerna som ofta sitter på pengarna så skapas ett möte som i många fall leder till riktigt bra saker. Olika generationer har olika kunskap att dela med sig av till varandra och man kan lära sig mycket av varandra bara av ett kortvarigt samarbete. Ofta blir det dock längre samarbeten och detta finns det många bra exempel på i företagsvärlden.

Att vara djärv nog att plocka upp idéer från de yngre generationerna är såklart inte någonting alla sysselsätter sig med så det krävs mod att investera i någonting som man själv inte har särskilt mycket kunskap inom. De som vågar blir dock ofta rikligt belönade både finansiellt och kunskapsmässigt då de äldre generationerna har lika mycket att lära sig från de yngre som tvärtom.

Lyckade samarbeten mellan unga innovatörer och äldre investerare är inte en nyhet som kommit i och med internet och allt vad det har inneburit utan det har funnits en tradition sedan tidigare att man investerar i yngre ljushuvuden och deras innovationer. Med andra ord så är det inte konstigt att företagsvärlden så lätt kunnat anpassa sig efter det nya samhälle vi lever i. Det som skiljer sig är att de idéer man tidigare investerade i inte hade med webben att göra, men tankegången är densamma.

Obegränsad marknad

Vad vi ser idag är en obegränsad marknad där alla som har tillgång till internet har tillgång till allt som finns på internet. Detta är obegripligt stort och gör man som Amazon och öppnar upp för ”alla” att handla så ger man inte konkurrenter så mycket annat val än att anpassa sig. Många svenska företagare som sysslar med just handel på nätet gör på så sätt att man fokuserar på endast den svenska marknaden. Detta är ett val som många menar är betydande för ett företags vara eller icke vara då ett tydligt val från början gällande vilken marknad man vill rikta in sig på gör att företaget lättare kan bli framgångsrikt.