Socionomyrket är ett av de yrken där efterfrågan på arbetskraft är som störst just nu. Många kommuner och regioner har svårt att rekrytera socionomer till sina verksamheter. Här fyller bemanningsföretagen en viktig funktion genom att kunna erbjuda socionomer möjligheter till varierande arbetsuppgifter och arbetsplatser. Att arbeta som socionom via ett bemanningsföretag ger stor flexibilitet och valfrihet. Som konsult socionom kan man välja när och var man vill arbeta. Det passar många som vill ha friheten att själv styra över sin arbetssituation. Man binder inte upp sig på en arbetsplats utan kan testa olika uppdrag och arbetsmiljöer.

Bredare erfarenhet som socionom

Genom att arbeta på olika arbetsplatser via ett bemanningsföretag med socionomer får man möjlighet att bredda sin erfarenhet som socionom. Man lär känna olika verksamheter och får prova på fler arbetsuppgifter än om man bara arbetar på en arbetsplats. Det ger en större förståelse för socionomyrket i stort.

Yrkesutveckling

Att arbeta i olika miljöer och med skiftande arbetsuppgifter bidrar till yrkesutveckling för socionomen. Man utvecklar sin kompetens och sina färdigheter på ett annat sätt än om man stannar på samma arbetsplats under lång tid. Bemanningsuppdrag ger utrymme för reflektion och lärande. Som konsult via ett bemanningsföretag har man ofta bättre löne- och anställningsvillkor än om man är tillsvidareanställd. Lönenivån är högre och man omfattas av kollektivavtal med försäkringar och tjänstepension. Det ger en trygghet i arbetet.

Professionell matchning

Ett bemanningsföretag för socionomer har god kunskap om både konsulterna och kundernas behov. De kan matcha rätt kompetens med rätt uppdrag och hitta den bästa lösningen för båda parter. Det skapar bra förutsättningar för ett lyckat uppdrag. För arbetsgivarna inom kommuner och regioner är det en fördel att kunna få in socionomer på timmar eller dagar när behov uppstår. Det avlastar den egna organisationen och man behöver inte börja en lång rekryteringsprocess för en tillsvidareanställning.

Möjlighet att testa nya arbetsplatser

För socionomer som funderar på att byta arbetsgivare kan det vara bra att först arbeta där som konsult. På så sätt får man en inblick i arbetsplatsen och kan lättare avgöra om det är rätt ställe för en. Det ger trygghet inför ett eventuellt jobbyte. Sammanfattningsvis fyller bemanningsföretagen för socionomer en viktig funktion både för enskilda socionomer och för arbetsgivarna. Det ger flexibilitet, utveckling och trygghet som gynnar båda parter.

Socionomer fyller ett viktigt behov