Under december månad har ditt PPM-konto fyllts på med nya pengar. Varje år vid den här tiden sätts nämligen de pensionsrätter som du har tjänat in under det gångna året in på ditt konto. 2016 sätts totalt 282 miljarder kronor in till de svenska pensionsspararna, varav 244 miljarder kronor går till inkomstpensionen och 38 miljarder tills premiepensionen. Utöver detta betalar arbetsgivarna cirka 195 miljarder i tjänstepension. Det totala beloppet som i år sätts in till pensionsspararna uppgår alltså till 477 miljarder kronor.

Det betyder att du har fått en insättning på ditt premiepensionskonto som motsvarar 2,5 procent av din lön. I snitt rör det sig om 6 714 kronor på var och en pensionsspararnas PPM-konton. Gränsen för den maximala insättningen till premiepensionen ligger i dagsläget på 10 894 kronor. Dessa pengar kommer att placeras i de premiepensionsfonder som du själv har valt. Om du inte har gjort något val kommer dessa pengar per automatik att placeras i fonden AP7 Såfa, som är det statliga förvaltningsalternativet och förvaltas av Sjunde AP-fonden. Även om du sedan tidigare har valt andra fonder kan du, om du så önskar, välja AP7 Såfa i efterhand.

Varför fondförvaltare Advisor?

Påfyllningen av pengar på ditt premiepensionskonto, som börjar verkställas den 12 december, gör också att det egentligen inte finns något bättre läge än nu att se över ditt premiepensionssparande. Även om AP7 Såfa är en fond som har haft en något bättre värdeutveckling på senare tid, har det historiskt sett visat sig att de pensionssparare som är aktiva och väljer andra fonder lyckas bättre med sitt premiepensionssparande. Advisor Världen från Fondförvaltaren Advisor är ett exempel på en fond som har haft en väldigt bra värdeutveckling över tid.

Eftersom även en mindre skillnad i värdeutveckling mellan två fonder på bara ett fåtal procent gör stor skillnad i det långa loppet, är det viktigt att ägna premiepensionen en tanke. Under en 20-årsperiod kan till exempel din pension fördubblas om du lyckas åstadkomma en snittavkastning som ligger fem procent högre. Den snittavkastning som Advisor har åstadkommit åt sina kunder sedan 2000 ligger på hela 11 procent per år, vilket är 4 procent högre än den genomsnittliga avkastningen i premiepensionssystemet.

Fondförvaltare Advisor håller i längden!