Gå HLR-utbildning - rädda rökskadade offer

Inandning av rök är den vanligaste dödsorsaken orsakad av bränder. Det kan till exempel röra sig om en lägenhets- eller villabrand, eller en olycka på jobbet. Den stora majoriteten av alla offer bränns dock inte i samma utsträckning som de kvävs. Det finns flera skador som kan uppkomma till följd av inandning av rök. När du genomgår en HLR-utbildning kommer du lära dig att titta efter olika tecken eller symtom som kan indikera att den drabbade har andats in rök eller drabbats av en rökskada.

Tecken på inandning av rök under en HLR-utbildning

De första tecknen på att en person har inandats rök är följande: brännskada i ansiktet, blåsbildning i svalget, hosta och minskad andning. Även om det finns många andra tecken och symtom, är dessa vanligtvis inte lika uppenbara för den genomsnittliga individen som har genomgått en HLR-utbildning. Det viktiga i en situation som denna är att känna till hur man ger första hjälpen. Du bör ringa 112 om personen verkar ha brännskador i ansiktet, upplever bröstsmärtor eller har svårigheter att andas. I vissa fall kan dock personen vara omöjlig att få kontakt med och du kommer bara ha minuter på dig att ge den rätta behandlingen.

Det första du behöver göra är att säkerställa att du för personen till säkerhet. Du bör aldrig utföra hjärt-lungräddning i en rökfylld miljö! Dra den drabbade till en plats med frisk luft, om du kan göra detta på ett säkert sätt, och lägg sedan personen på dess rygg. Du bör därefter påbörja hjärt-lungräddning på det sätt som du har blivit lärd under din HLR-utbildning. Tänk på att denna process skiljer sig något åt beroende på om offret är en vuxen eller ett barn. Om du har möjlighet att göra detta, bör du ringa 112 innan du börjar ge hjärt-lungräddning, men det allra bästa är om en annan person kan ansvara för telefonsamtalet.

Oavsett om du vill satsa på att bli certifierad inom hjärt-lungräddning för första gången eller förnya din certifiering, finns det en HLR-utbildning för dig. Du kommer få lära dig denna livräddande kunskap som otvivelaktigt kommer kunna vara till nytta för dig och dina medmänniskor under många år framöver.

Vänta inte utan gå direkt in på dhlr-utbildning.se och ta action direkt.

Gå HLR-utbildning – rädda rökskadade offer