Guld är en av de mest eftertraktade och värdefulla metallerna i världen. Guldet är en viktig hörnsten i den globala ekonomin och även ett populärt tillgångsslag bland investerare. Dess värde baseras utifrån att det finns en begränsad tillgång på denna råvara, och styrs av bland annat efterfrågan på den. Därför påverkas guldpriserna i världen av utvinningen i gruvorna. Läs vidare för att lära dig mer om hur utvinningen av guldet påverkar priset på ädelmetallen!

Så påverkas guldpriserna av utvinningen i gruvor världen över

När du funderar på dagens guldpris kan det vara intressant att känna till att priset på guld påverkas av utvinningen i gruvor världen över. Kopplingen mellan priset på guld och utvinningen kan förklaras så här:

  • Utvinningen är en global verksamhet. Utvinning av guld är en global verksamhet som innefattar att guldmalm grävs fram och förädlas till guld. Denna process kan ske på såväl mindre som större skala. Såväl enskilda aktörer som multinationella gruvföretag är verksamma i branschen och i sökandet efter denna värdefulla råvara. Ofta krävs stora investeringar i maskiner, arbetskraft och driftskostnader för att kunna utvinna den.
  • Tillgång och efterfrågan styr priset på guld. Det mest direkta sättet på vilket utvinningen av guld kan påverka priset på guld är genom den grundläggande ekonomiska principen tillgång och efterfrågan. När gruvföretag lyckas med sin utvinning av råvaran och utvinner mycket guld kan den ökade tillgången på ädelmetallen pressa ner priserna på den. Detta förutsatt att efterfrågan ligger kvar på samma nivå som tidigare. Men om utvinningen istället går mindre bra kan tillgången minska. Allt annat lika bör då priset på råvaran stiga.
  • Produktionskostnaden påverkar också priset. Kostnaden för att producera guldet är en annan viktig faktor som påverkar det guldpris som gäller idag i världen. Det finns många olika kostnader som är förknippade med utvinning av guld, såsom prospektering, utvinning, hantering och förädling. Alla dessa kostnader relaterade till produktionen påverkar vilket som är det lägsta pris vilket gruvföretag är beredda att sälja guldet till. Om produktionskostnaderna stiger till följd av ökade energipriser, pris på arbetskraft eller liknande kan företagen dra ner på sin produktion och därmed driva upp priserna på guldet.
Guldpriserna påverkas av utvinningen i gruvorna