Jämför kattförsäkring via flera olika punkter för att lättare kunna avgöra vilken som passar dig, och din katt, allra bäst. Här presenteras några av de vanligaste punkterna att jämföra.

  • Maxersättning
   Detta är den totala summa som försäkringen kan betala ut per år. De med högst ersättningsbelopp i Sverige kan ersätta upp till ca 150 000 kr.
  • Självrisk
   Självrisken är oftast uppdelad i två delar, en fast och en rörlig. Räkna på vad det skulle kosta i självrisk om exempelvis en kostnad på 10 000 kr uppstår hos veterinären.
  • Självriskperiod
   Detta är den period som maximalt en fast självrisk betalas. Ju längre period desto bättre. De bästa alternativen har 365 dagar.
  • Rabatter?
   Har du flera katter, eller andra djur, som ska försäkras? Ofta ges rabatt om dessa samlas hos samma bolag.
  • Minskat belopp från veterinärvård
   En kattförsäkring kan ha samma maximala veterinärsvårdsbelopp under hela kattens liv – men det finns även försäkringar som minskar beloppet varje år från att katten uppnår en specifik ålder.
  • Vilka tillägg ingår?
   Kontrollera även vilka olika tillägg som kan tecknas. Alla försäkringsbolag erbjuder livförsäkring men alla erbjuder inte reseförsäkring, förbättrat skydd via rehabilitering eller högre belopp för mediciner. Läs på om tilläggen och fundera över vilka som kan skapa det ekonomiska skydd som du anser behövs.

Jämför kattförsäkring utifrån kostnader

Önskar du enbart en billig kattförsäkring med ett grundläggande ekonomiskt skydd? Jämför kattförsäkring utifrån dessa punkter då det är vad som påverkar kostnaden:

   • Premien
    Via de flesta försäkringsbolags hemsidor går det att ange information om katten och därmed snabbt få fram ett pris. Jämför kattförsäkring genom att besöka flera hemsidor och beräkna ditt pris. Det tar inte mer än 15 minuter att jämföra och som belöning kan ganska stora summor att spara.
   • Självrisk
    Kom ihåg att premien inte är det enda som behöver betalas. När väl försäkringen behöver utnyttjas betalas en självrisk. Väljs en hög självrisk kommer visserligen premien bli lägre men då blir istället dyrare vid veterinärbesök. Är kostnaden 20 000 kr hos veterinären blir det följande total kostnad för självrisken: 10 % rörlig och 1500 kr i fast avgift = 3500 kr, 20 % rörlig och 2500 kr i fast avgift = 6500 kr.
   • Självriskperiod
    Självriskperiod är under den tid som bara en enda fast självrisk betalas. Även detta påverkar därmed hur mycket som behöver betalas vid olyckshändelse eller sjukdom.

Jämför kattförsäkring utifrån de behov av ekonomiskt skydd som finns – samt de olika kostnader som kan uppstå.

Jämför kattförsäkring med följande punkter