Om du vill förebygga inbrott, skadegörelse och stölder från ditt företag är kameraövervakning ett effektivt sätt att göra det på. Här berättar vi mer om den kameraövervakning Securitas erbjuder.

Varför kameraövervakning

Enligt Brottsförebyggande rådet (BRÅ) anmäldes 33 990 inbrottsstölder hos svenska företag under 2016. Detta påverkar både företagens verksamhet och dess anställda. Eftersom endast en mycket liten del av stölderna klaras upp, går värden förlorade för företagen. Dessutom skapar det en mycket osäker arbetsmiljö för de som arbetar i de verksamheter som utsätts mest för stölder och rån. Särskilt personal som arbetar ensamma eller som arbetar på kvällar och nätter känner sig ofta otrygga. Detta vill Securitas råda bot på med sitt system för företagslarm.

Avskräckande syfte

Kameraövervakning fungerar avskräckande för potentiella gärningsmän. Du kan på så sätt stoppa inbrott, skadegörelse, stölder med mera innan de fullbordats. Och skulle det trots all ske något, så är gärningsmännen lättare att identifiera med hjälp av bilderna från övervakningskameran. Via systemet Observer Direct kan det som hänt i din lokal snabbt analyseras. Väktare och polis förses med signalement, flyktvägar och annan information som kan vara till hjälp i det brottsutredande arbetet. Filmerna lagras även för att kunna användas av polisen i efterhand.

Kameraövervakning från Securitas – för bättre kvalitet

Kanske känner du igen filmscener där bildkvaliteten är så dålig att det inte går att identifiera gärningsmännen? Så må det vara på film, men inte med Securitas system för kameraövervakning. Den ger dig bilder av HD-kvalité. Det finns både övervakningssystem för utomhusbruk och inomhusbruk, med kameror från Axis vilket gör att du kan integrera extra detaljer såsom Lightfinder som gör det möjligt att få bra och detaljerade bilder trots att ljusförhållandena är mycket dåliga.

Utomhusövervakning

För kameraövervakning utomhus har Securitas ett antal olika lösningar enligt Observer Direct kamerakoncept. Med hjälp av rådgivare från Securitas kan du hitta det system som passar verksamheten bäst. Beroende på hur området ser ut kan kameror placeras på olika sätt för att kameraövervakningen ska bli så effektiv som möjligt.

Övervaka inomhus

Även för kameraövervakning inomhus används Observer Direct. Kameraövervakningen kombineras med en knapp för trygghetslarm, så att personalen kan känna sig helt trygg i lokalen. Securitas har många olika kameraalternativ du kan välja mellan, för en trygg arbetsmiljö i alla olika slagslokaler och vid alla tider på dygnet. Så om ni inte redan har ett fullgott system för kameraövervakning rekommenderar vi att ni kontaktar Securitas för att tillsammans med dem hitta den bästa lösningen.

Kameraövervakning för din arbetsplats