Du har kanske tänkt att börja arbeta som personlig assistent, eller så arbetar du redan som en. Oavsett vem du är så är det viktigt med arbetsmiljö och kunskaper kring kollektivavtal. I denna text kan du läsa mer om dessa båda viktiga saker. För direkt inspiration och kunskap om att arbeta som personlig assistent är detta en bra källa till inspiration.

En god arbetsmiljö är viktigt

Oavsett vilket yrke, var och hur man arbetar är det givetvis viktigt med en bra arbetsmiljö. Det är din arbetsgivare som har ett stort ansvar för din och dina kollegors arbetsmiljö. Sedan den 1:a januari 2009 gäller Arbetsmiljölagen alla anställda personliga assistenter, även de som är sina egna arbetsgivare. Att få en bra arbetsmiljö är något som både du, skyddsombudet på arbetsplatsen och din arbetsgivare behöver arbeta systematiskt med hela tiden för att undvika att det glöms bort. Arbetsgivaren har dock skyldigheten att se till att arbetsmiljöarbetet bedrivs systematiskt så att det finns riskbedömningar för både den fysiska och psykiska arbetsmiljön i brukarens hem och under eventuella resor.

Det kan vara så att den psykiska arbetsmiljön är krävande på grund av olika orsaker, och arbetsgivaren har då en möjlighet att erbjuda handledning, antingen enskilt eller i grupp så man kan samtala med professionella handledare om vad som hänt och hur man ska gå vidare. En del arbetsgivare erbjuder sina anställda friskvård, till exempel i form av ekonomiskt bidrag till gymkort.

Att ha ett kollektivavtal är också viktigt

En annan sak som är viktigt att tänka på när man arbetar som personlig assistent är att arbetsgivaren man är anställd hos, har ett kollektivavtal. Ett kollektivavtal reglerar bland annat löner och andra ersättningar som övertid, ersättning vid semester och så vidare, förhållandet mellan den anställde och arbetsgivaren såsom anställningsvillkor, regler för arbetstid med mera samt vad som gäller på arbetsplatsen. Avtalet är ett skriftligt avtal som skett mellan arbetsgivarorganisationer och fackföreningen Kommunal.

Om du arbetar hos en arbetsgivare som inte har tecknat ett kollektivavtal, kan denne erbjuda dig vilken timlön som helst. Arbetsgivaren behöver inte heller betala ersättningar för OB eller övertid eller inneha försäkringar för de anställda. Dock måste en semesterlön på 12 procent av timlönen utbetalas. Även om kollektivavtal saknas måste arbetsgivaren följa Arbetstidslagen, Lagen om anställningsskydd samt Arbetsmiljölagen.

kollektivavtal för personliga assistenter