När bör man köpa tjänster inom slyröjning?

Det finns många fördelar med att rensa bort sly från trädgården: det kan få tomten att se större ut och bli mer användbar, samtidigt som slyröjning ger dig bättre tillgång till tomten. Det är dock inte alla som känner till när det är dags att få sin trädgård rensad eller varför det är viktigt. Därför går vi här igenom när det är dags att investera i slyröjning.

Då bör slyröjning utföras på din tomt

  • Under sommaren, då gräsbränder lätt uppstår – Sommarvärmen gör det trevligt att vistas utomhus och grilla, men samtidigt ökar också risken för gräsbränder. Det är därför viktigt att ägna sig åt slyröjning, särskilt runt grillplatser där flammorna lätt kan gå överstyr. Du bör också rensa ytan runt din bostad för att säkerställa att inga bränder uppstår till följd av motorfordon eller maskiner.
  • Det finns skadliga, inkräktande växter på tomten – Många växter växer snabbt och är lättantändliga. De tävlar också med andra växter om utrymme, solljus och vatten, vilket gör att många önskade växter dör på grund av ogräs och sly, varav vissa av naturen är mer brandbeständiga. Genom att anlita ett företag verksamt inom slyröjning föra att rensa upp på tomten kan du bli av med dessa oönskade växter och samtidigt minska brandrisken.
  • Du ser ett ökat antal insekter på tomten – Insekter, såsom termiter, tusenfotingar och liknande, lever ofta i sly och på platser med ruttnande trä. Om du lämnar slyn orörd på tomten alltför länge ger du dessa skadeinsekter en utmärkt plats att leva och frodas på, vilket sannolikt inte är din tanke. Om du plötsligt ser ett ökat antal insekter på tomten, kan det vara dags att låta utföra slyröjning.

Ofta kan de företag som ägnar sig åt slyröjning även hjälpa dig med andra arbeten på tomten, såsom beskärning av träd. Genom att låta plantera, beskära och avlägsna träd utöver att röja sly, kan du på ett snabbt och prisvärt sätt göra din trädgård mer gästvänlig och samtidigt öka värdet på din fastighet. Om du inte själv finner tiden eller har kunnandet, gör du därför bäst i att anlita en extern aktör för jobbet.

När bör man köpa tjänster inom slyröjning?