En hälsosam livsstil?

De flesta svenskar vill leva ett mer hälsosamt liv. Det visar statistiska undersökningar från Sifo. Ett sätt att tänka igenom sina levnadsvanor är att göra ett hälsotest. Man kan antingen göra ett test på sin vårdcentral eller ett hälsotest på nätet. Det finns mängder av hälsotest på internet och ofta är de gratis att genomföra. Det brukar vara olika teman som ”sömn”, ”tobak”, ”mental hälsa”, ”matvanor” och ”sex och samlevnad”. Sex och samlevnads-test riktar sig till den som tror att den kan ha drabbats av en könssjukdom som till exempel klamydia.

Vikten av en sund livsstil

Studier visar att den som äter hälsosamt, inte röker och är fysiskt aktiv lever 14 år längre än den ohälsosamma personen. Misstänker du att du inte lever en riktigt sund livsstil kan du göra ett hälsotest på nätet. Testerna är enkla att göra och tar oftast inte mer än några minuter. Du kan ibland välja om du vill göra ett övergripande hälsotest som kartlägger dina levnadsvanor eller ett hälsotest som testar något specifikt som fysiskt aktivitet, stress eller alkoholvanor. Har du haft många olika sexpartners den senaste tiden kan du utföra ett hälsotest som riktar in sig på dina sexvanor. Hälsotestet kommer alltid med rekommendationer och kan till exempel rekommendera dig att testa dig för klamydia.

Kan jag ha drabbats av klamydia?

Om det i ett hälsotest kommer fram att du ligger i riskzonen för att ha drabbats av klamydia så kan du enkelt beställa ett klamydiatest online som skickas hem till dig. Beställer du testet från landstingets hemsida är det gratis. Med testet följer en liten bomullspinne som du ska gnugga mot slidväggen. Bomullspinnen skickas sedan till ett laboratorium för analys. Du får sedan resultatet på labbets hemsida ofta redan efter 24 timmar.

Skräddarsydda råd

När du gjort ett hälsotest så får du alltid råd och rekommendationer om hur du kan ändra och förhoppningsvis förbättra dina levnadsvanor. De flesta hälsotest brukar följa de rekommendationer som Socialstyrelsen har fastställt. För att testresultatet ska vara så rättvisande som möjligt är det viktigt att du svara så uppriktigt som du kan på de olika frågorna, även om det ibland kan kännas jobbigt. Du förblir alltid anonym och dina testsvar behandlas konfidentiellt. Man kan också göra hälsotest för att kontrollera att man äter tillräckligt med vitaminer och mineraler. Många kvinnor lider till exempel av järnbrist utan att de vet om det.

En hälsosam livsstil?