De flesta relationer upplever någon gång problem och motgångar och då kan det vara värt att investera i relationen genom att gå i parterapi. Det finns även de som går i parterapi i förebyggande syfte, för att arbeta på sin relation från start. I Stockholm finns många olika mottagningar för personer som vill utveckla sin relation till att bli mer hållbar genom att gå i parterapi.

Knakar det i fogarna på relationen? Kanske bråkar ni om samma saker om och om igen och verkar inte komma framåt i diskussionerna. Att söka parterapi är inget misslyckande, det är att vilja fortsätta vara tillsammans och komma framåt i relationen. I de flesta relationer stöter man förr eller senare på problem. Att ta tag i problemen är att ta ansvar över sin relation och försöka komma tillrätta med negativa mönster som sådana problem annars kan leda till på lång sikt. När ni går i parterapi kommer ni att arbeta med att skapa en förståelse för varandra på gemensamma grunder. På så sätt kan ni få perspektiv på problemen och skapa förståelse för varandra. Förståelse leder ofta till att ni får rätt förutsättningar för att förändra er relation till det bättre.

Hitta din mottagning i Stockholm

I Stockholm finns många mottagningar för parterapi. Ofta räcker det med ett par tre möten för att ni ska komma vidare men olika mottagningar i Stockholm har olika upplägg på terapin. Till vissa mottagningar kommer ni tillsammans för att sedan ha en enskild session var, sedan avslutar ni tillsammans i en session igen. På andra gör ni terapin tillsammans från första mötet.

Vad gör man i parterapi?

Parterapi handlar i grund och botten om att utveckla er förmåga att kommunicera med varandra. Förståelse för varandra är grunden i varje god parrelation och det är inte något som kommer av sig själv utan ibland måste man jobba för att nå den där förståelsen. En annan viktig aspekt för att skapa en hållbar relation är att ha gemensamma mål för relationen. Ni måste ha en hållbar grund för att kunna skapa en fungerande vardag tillsammans, där respekt och förståelse är ledord.

Parterapi är för alla