Genom att förstå hur sannolikhet beräknas inom olika tärningsspel ökas chansen att vinna mot motståndarna. Dessutom kan det vara intressant att förstå sannolikhet och statistik.

Grunden

Den grundläggande matematiken för att beräkna sannolikhet i tärningsspel eller vid andra tillfällen, är att utgå från följande formel:

Önskat utfall / Antal utfall

  • Önskat utfall
    Önskat utfall är vilket resultat som önskas när tärningarna kastas. Exempelvis är en sexa ofta fördelaktigt. I vissa sällskapsspel är ettan och sexan extra fördelaktig. Är det två olika sidor som är fördelaktiga på tärningen är det alltså två önskade utfall.
  • Antal utfall
    Antal utfall är antalet möjliga utfall som finns. På en tärning är det enkelt att beräkna detta då det är sex sidor.

Exempel
Anna vill slå en sexa, femma eller fyra. Det är därmed tre önskade utfall av sex möjliga. Genom att dividera 3 med 6 kommer sannolikheten att vara 50 %.

Sannolikhet inom tärningsspel med flera tärningar

Som visas ovan är det enkelt att räkna ut sannolikheten på en tärning. Så här sker uträkningen om det är flera.

Önskade utfall
Ett av världens mest kända tärningsspel är Yatzy. Det svåraste att slå är 5 st lika tärningar. Visserligen har spelaren tre slag på sig men hur stor chans är det att få Yatzy på första slaget? Av alla kombinationer som kan visas är det sex utfall som är önskade. Detta genom att alla tärningar är ettor, tvåor, treor, fyror, femmor eller sexor.

Antal utfall
En tärning = 6 utfall
Två tärningar = 6*6 = 36 utfall
Fem tärningar = 6*6*6*6*6 = 7776 utfall

Genom att nu ta önskade utfall dividerat med antal utfall visas hur stor chans det är att få Yatzy på första slaget…
Det är lättast att räkna ut sannolikhet i tärningsspel där enbart ett eller ett par utfall är önskade. Men när det kommer till spel där olika siffror ger olika fördel är det inte lika enkelt. Det är exempelvis en tredjedels chans att en person som spelar Fia med knuff får etta eller sexa. Bägge dessa gör att en pjäs får lyftas ut ur boet och börja sin vandring runt spelplanen. Men ettan innebär att pjäsen bara får flyttas ett enda steg medan sexan ger sex steg. Det är visserligen lika stor sannolikhet att det blir en etta som en sexa men mer fördelaktigt med den ena.

Så beräknas sannolikhet inom tärningsspel