Att bygga en hemsida

Idag har nästan alla företag en hemsida och många privatpersoner drömmer också om att sätta upp en egen web-plats. När du väl har bestämt dig för att göra en hemsida så måste du bestämma dig för vilken typ av Content Management System, CMS, som du vill använda. CMS är ett system som hjälper dig att redigera och skapa ”content” för webben. Ett CMS gör det otroligt mycket enklare att skapa sidan och att göra uppdateringar och ändringar i innehållet. Den senaste generationens CMS är mycket användarvänliga och även en person utan några som helst tekniska sidor kan med en CMS syssla med content management.

Hur fungerar ett content management system i praktiken?

Ett CMS är enkelt att administrera och använda. Hemsidan ska gå snabbt att skapa och det ska vara enkelt att göra ändringar och redigera innehållet. De flesta företagare är väldigt upptagna och har inte alltför mycket tid att tillägna hemsidan. Ofta vill man som företagare göra ändringar och då måste det gå enkelt och snabbt. WordPress är ett content management system som många använder, undersökningar visar att mer än hälften av alla hemsidor är bygda med WordPress. WordPress har ett mycket stort community som hela tiden utvecklar nya tjänster och gör systemet ännu enklare att använda.

Att skriva content för webben

Att skriva och redigera för webben ställer nya krav på skribenter och redaktörer. När man skriver copy för webben så måste man alltid ha i bakhuvudet att man skriver för både besökare och sökmotorer. Man måste alltså anpassa sin text till sökmotorerna samtidigt som den ska vara lättläst för besökarna. Därför måste du använda din målgrupps sökord och sökfraser när du skriver för internet. Man ska inte skriva för långa och krångliga meningar. Texten ska vara lättläst och strukturerad med rubriker så man snabbt kan skumma igenom och få reda på vad texten handlar om och vilket budskap du vill få fram.

Att jobba med content management

Fler och fler personer jobbar idag med content management av olika websidor. Då skriver och producerar man innehåll för olika digitala kanaler. Många gånger måste man kunna omvandla teknisk information till ett relevant budskap för målgruppen och sedan publicera texterna. När man jobbar med content management ingår inte bara att skriva för hemsidan men också för sociala medier, företagets blogg, intranät och ibland även marknadskampanjer. Det övergripande målet är alltid att öka trafiken till företagets hemsida.

Att bygga en hemsida