Drygt 800 000 inaktiva PPM-sparare

Under 2016 bytte endast 1 procent av alla pensionssparare i premiepensionssystemet fonder åtminstone två gånger. Denna lilla skara utgör de mest aktiva spararna i systemet, och överlag får de ofta en ganska hög tillväxt på sina PPM-pengar. Problemet är istället att hela 808 356 svenska pensionssparare endast en enda gång har valt fonder, och därefter övergått till att vara inaktiva. Privatekonomen Claes Hemberg kallar dessa sparare för “PPM-strutsar”.

De 1 procent av pensionsspararna som under 2016 bytte fonder två gånger eller mer kan anses utgöra PPM-eliten. Dessa sparare väljer ofta aktiefonder med hög risk såsom Rysslandsfonder och råvarufonder. Det gör att de potentiellt sett kan få se en ovanligt hög tillväxt av sina PPM-pengar, samtidigt som de med jämna mellanrum kommer att drabbas av bakslag i form av värdeminskningar.

Lönar det sig att vara aktiv?

Att ofta byta PPM-fonder innebär inte per automatik en god tillväxt på PPM-kontot, men genom att vara aktiv har du större möjligheter att i god tid se när det börjar barka åt skogen. Då kan du agera genom att antingen byta till de fonder som för tillfället går bäst, eller genom att istället välja fonder som har en mer stabil värdeutveckling. Breda fonder såsom globalfonder, Sverigefonder, Europafonder och USA-fonder är att generellt sett att rekommendera framför smalare fonder som till exempel branschfonder.

Ungefär var 20:e pensionssparare valde PPM-fonder åtminstone en gång under fjolåret. Det rör sig om 224 123 PPM-sparare. Problemet är istället de tidigare nämnda 808 356 personer som är helt inaktiva. Denna grupp sparare motsvarar 14 procent av alla sparare i premiepensionssystemet. Om du inte tillhör den så kallade PPM-eliten, är risken dessvärre stor att du, medvetet eller omedvetet, huserar bland strutsarna.

Om du vet med dig att du är en PPM-struts, bör du överväga om du inte borde överlåta förvaltningen av ditt PPM-konto till en professionell PPM-förvaltare. Fondförvaltaren Advisor kan dels genom sin egna PPM-fond Advisor Världen men även via externa fonder uppnå en positiv värdeutveckling på sina kunders PPM-konton. Sedan år 2000, då premiepensionssystemet infördes, har Advisors genomsnittliga värdeutveckling legat på 10 procent per år.

Drygt 800 000 inaktiva PPM-sparare