Det som driver ett företag framåt är såklart personalen och affärsidén men för att allt ska fungera krävs effektiva och produktiva digitala processer. Ett företag måste alltid ligga i framkant med det digitala för att vara främst på marknaden. En interim IT chef kan hjälpa till med uppdraget att skapa en bra digitalisering hos företaget. Under en period av resursbortfall, kris eller förändring kan det behövas erfarenhet och spetskompetens som ett företag inte har till förfogande. Om man inte tillför dessa kunskaper kan bolagets tillväxt stanna upp.

Fördelar med att hyra en interim IT chef

Det finns många fördelar med att hyra en interim IT chef för ett företag. I synnerhet om man kan anlita Brightmill som har gedigen kompetens i fältet. Ibland finns det inget val för företaget än att hyra in denna tillfälliga konsult.

  • En erfaren och kunnig interimchef kan snabbt förstå vad som behövs göras och sedan ta sig an problemen och hantera dessa på ett optimalt sätt och på sätt tillföra värde direkt.
  • Även om det kan te sig dyrt att hyra in en tillfällig IT chef kommer kostnaderna i slutändan att bli mindre eftersom man får en helt annan utveckling genom dennes kunskaper. Man får på så sätt mycket för pengarna och det går dessutom att bestämma hur länge man vill ha personen där och på sätt minska kostnaderna.
  • Det är oerhört flexibelt att hyra in en interim IT chef eftersom man kan hyra på timbasis, deltid eller heltid.
  • Den tillfällige chefen har ofta stora möjligheter att införa förändringar eftersom denne kommer in som en objektiv part och kan komma med nya perspektiv på organisationen. Eftersom lojalitet och känslomässiga band saknas till företaget kan besluten genomföras mer effektivt.

IT är numera avgörande för företaget

IT är inte en stödfunktion utan är en integrerad del av företaget. IT måste fungera på alla plan för att företaget ska nå framgång. Genom att IT är en integrerad del av försäljning och kommunikation skapar det effektivitet och produktion. En interim IT-chef vet vad som fungerar eftersom denne gjort det flera gånger tidigare och kan implementera det i företags rutiner. Varje situation är unik men den tillfällige chefen kan avgöra vad som kommer passa bäst.

Interim IT chef– för bolagets framtid