Att spela bingo på nätet kan göra en ensam person socialt tillgänglig på ett enkelt sätt

För de som har en naturlig fallenhet för att skapa kontakt med andra människor, står många dörrar öppna. De har oftast ett utåtriktat sätt och sysselsätter sig med olika aktiviteter. Strukturen i deras liv bäddar för naturliga kontaktytor. Trots det kan även dessa människor periodvis råka ut för svårigheter och behöva retirera till lugnare miljöer. Vårt samhälle består av olika individer, som tidvis, står utanför en känsla av tillhörighet. Bingo är lättillgängligt och nästan alla kan spela det. Då spelet tillhandahålls på nätet, underlättas en närhet till spelet och kan användas av någon som försiktigt vill treva sig fram i ett socialt sammanhang. För den som tillbringar mycket tid för sig själv, kan ett enkelt spel som bingo vara första steget mot känslan av gemenskap med andra.  Varianter av Bingo finns det gott om, både de som handlar om pengar och endast för nöjet, läs tips om flertalet bingo-alternativ.

Reflektioner kring att det enkla, eller en tyst närvaro, kan vara en möjlig öppning för kontakt

Människan är ett flockdjur, men lever inte längre på savannen. I dag måste människan aktivt söka sina sociala sammanhang. Det finns många möjligheter att delta i aktiviteter, men de kan vara svåra att komma in i för de som står utanför. Att få vara med kräver kanske status, bildning eller en viss åsikt. Några trillar kanske mellan stolarna, och får svårt att komma in i gemenskapen. Upplevelsen av att delta i bingo på nätet, kanske ger en känsla av tillhörighet och kan vara ett steg mot kontakt. Alla spelar utifrån samma chanser att få bingo. Det kan vara ett bra alternativ för den som är lite försiktig.

För den lite blyga, kan känslan av att delta i bingo med andra, vara en början

När bingo spelas på nätet, ger det en möjlighet att påverka hur kontakten med andra människor kan ta sin början. Det går att spela bingo och vara anonym om det känns bra. Det kan vara viktigt för den som är osäker. Om spelaren känner sig trygg, går det att via chattspel öka kontakten gradvis med andra deltagare. Sociala arenor av annat slag, både ute i samhället och på sociala medier innefattar ofta ganska självutlämnande inslag, som inte alltid faller sig naturligt för en försiktig person. De kan vid bingospel observera och känna sig inkluderade, samtidigt som de tillåts vara osynliga. Det kanske stärker viljan att nå fram till andra människor och kan vara en inkörsport till fortsatta relationer av olika slag.

Så gör du Bingo ännu roligare