När du föreställer dig ett typiskt stambyte i Stockholm tänker du dig förmodligen en byggarbetsplats. Hantverkarna har rivit ut ditt badrum och arbetet är väldigt dammigt och bullrigt. Men måste det verkligen vara på detta vis – går det inte att utföra arbetet utan allt damm och buller? Detta är en viktig fråga som vi kommer att djupdyka i här!

Varifrån kommer allt damm?

Det är tyvärr vanligt att det dammar mycket när stammarna i en lägenhet byts ut. Detta gäller främst under den fas då golv, väggar och tak rivs för att frilägga stammar och rör. Då uppstår mycket damm från det material som hantverkarna slår sönder.

Därför brukar entreprenörerna se till att:

  • täcka golven med skyddspapp
  • sätta upp skyddande plast för att förhindra att dammen sprider sig i lägenheten
  • tejpa för ventilationsöppningar.

Detta till trots är det alltså omöjligt att förhindra allt damm.

Därför bullras det mycket i samband med ett stambyte i Stockholm

En vanlig fråga som många hyresgäster stämmer sig är varför ett stambyte i Stockholm alltid är så bullrigt – är detta helt nödvändigt? Ja, dessvärre går det inte att komma ifrån att ett byte av stammarna blir en ganska högljudd och stökig historia. Detta gäller framför allt i samband med den fas då hantverkarna håller på att riva golv, tak och väggar. Detta görs för att frilägga de stammar och rör som de sedan ska byta. Då kan ljudnivån ofta bli väldigt hög.

Många moderna maskiner är förvisso designade att inte låta fullt lika mycket som sina föregångare. Dessutom brukar många av de företag som utför stambyten i Stockholm vidta olika åtgärder i syfte att minimera bullret. Detta till trots går det dock inte att riva ett badrum utan att det blir väldigt högljutt och bullrigt. Det är inte särskilt konstigt när man tänker på saken – det är ju trots allt betonggolv och liknande som måste slås sönder för att hantverkarna ska kunna komma åt rören och stammarna.

Summa summarum är alltså att du som hyresgäst helt enkelt blir tvungen att ha lite överseende och tålamod med bullret.

Varför är ett stambyte i Stockholm så bullrigt och dammigt?