Tidigare rekommenderades man att göra en hälsokontroll vartannat år. Detta för att hålla koll på ens värden och för att eventuella sjukdomar i sådana fall skulle kunna upptäckas tidigt. Idag rekommenderar man inte detta längre, kanske främst om allvarliga sjukdomar inte tillräckligt ofta upptäcks vid rutinmässiga hälsokontroller. Det skulle vara för tidskrävande att ta alla blodprover som krävs.

Men det finns anledningar att göra hälsokontroller regelbundet ändå, inte minst för den som är orolig för hälsan. Det är ett sätt att investera i sig själv. Olika privata aktörer (finns många i storstäder som Stockholm och Göteborg, i synnerhet i Stockholm) erbjuder olika paket. Den som vill kan göra mer omfattande hälsokontroller regelbundet. Är man inte lika orolig kan man göra mindre kontroller med lite längre mellanrum.

Men vilka är egentligen de konkreta anledningarna för en hälsokontroll? Här ger vi några exempel.

Sjukdomar kan upptäckas i ett tidigt stadie

Det här är kanske det viktigaste skälet, och den anledning som gör att många väljer att göra kontroller av hälsan på regelbunden basis. Det finns många sjukdomar som kan upptäckas i ett tidigt skede, så som hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes. Som bekant kan många tillstånd förebyggas om de bara upptäcks i tid.

Förutom att titta på värden som kan avslöja sjukdomar i tidigt stadie, kontrolleras också kroppens basala funktioner. Till exempel tittar man närmare på vilket skick levern och njuren befinner sig i.

Du får vägledning kring livsstil och kosthållning

Vad är egentligen en bättre vägledare för livsstil och kosthållning än riktiga mätvärden? Avvikande siffror kan vara starka signaler på att man till exempel bör lägga om sin kost eller ändra sina motionsvanor. Det kan också visa problem med arbetsmiljön. Jobbar du på en utsatt arbetsplats kan det, under lång tid, följa med vissa besvär. Beroende på vad dessa besvär är för något, finns en chans att en hälsokontroll kan upptäcka detta.

Var kan man göra dem?

Hälsokontroller kan göras på vårdcentral, och det är kanske också det vanligaste. Det finns även många privata aktörer som marknadsför erbjudanden med diverse blodprover, som kanske kan jämföras med de kontroller som görs på vårdcentralerna. I en större stad som till exempel Stockholm har du många aktörer att välja mellan.

Varför göra en hälsokontroll?